Collaborative Information Site

โปรแกรมขาย

โปรแกรมขาย

ระบบ CLOUD POS โปรแกรมขายหน้าร้านสำหรับธุรกิจค้าขาย ขายของได้เมื่อเน็ตหลุด ระบบสมาชิกและ Loyalty รองรับหลายสาขา ระบบ built-in e-Commerce รายงานแบบ real-time รองรับการเชื่อมต่อระบบบัญชีโปรแกรมขาย

continue reading
1 visits |0 Comments